Apel - Nie podwyżce podatków dla Rodzin wychowujących dzieci!!!
Wzywamy posłów VII kadencji Sejmu RP oraz Premiera Donalda Tuska do natychmiastowego odwołania zapowiadanych propozycji podwyższenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci poprzez:

 • zniesienie dodatków porodowych oraz ulg podatkowych na dzieci dla części rodzin (wzrost ponad 250 mln zł);
 • brak waloryzacji ulgi podatkowej na dzieci, uchwalonej w 2007r. w wymiarze 1145,08zł przy ówczesnej płacy minimalnej 936zł. Obecnie proponuje się, od 2013 r., ulgę 1112zł/1668,06zł przy płacy minimalnej ponad 1500zł;
 • podniesienie podatku VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci z 8% do 23% od 1stycznia 2012r. (wzrost ponad 163 mln zł) (Podniesienie podatku nakazał Polsce Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który orzekł, że preferencyjna stawka VAT w naszym kraju jest niezgodna z unijnym prawem. Polski rząd natychmiast zmienił przepisy choć np. w Anglii na te towary jest 0% Vatu. a Luksemburgu 3% czy my musimy być bardziej pro-unijni niż UE?);
 • brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, które od 1 maja 2004r. wynosi 504zł brutto na osobę, choć z założenia miało być co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2004r. była to kwota 824zł, a w 2012r. - ponad 1500zł).
 • Jesteśmy świadkami niezwykle groźnej dla naszego narodu zapaści demograficznej. Jeżeli nie odwrócimy tych tendencji, w najbliższych latach zapaść zamieni się w katastrofę. Mało liczne pokolenia nie zapełnią rynku pracy, nie zapewnią budżetowi dochodów, a starszym (czyli dziś średnim) pokoleniom nie zagwarantują utrzymania w ramach solidarności pokoleń. Słabnąca demograficznie Polska będzie coraz mniej znaczyć w Europie.

  Planowane podwyższenie podatków dla części rodzin wychowujących dzieci to propozycje całkowicie nieodpowiedzialne, zaś w planie narodowym - samobójcze. Apelujemy o wprowadzenie rzeczywistej polityki prorodzinnej. Rezerw finansowych natomiast należy szukać w środkach przeznaczanych na finansowanie partyjnych central oraz zmniejszenie biurokracji (rozrost biurokracji pochłania więcej pieniędzy niż ulgi na dzieci).

  Każda rodzina wychowująca dzieci i otwarta na życie jest skarbem dla narodu. Rodziny te muszą czuć solidarność państwa, m.in. poprzez działania które funkcjonują w innych państwach:

 • utrzymanie podatkowej ulgi na dzieci ze zwiększaniem jej dla rodzin wielodzietnych;
 • powiązanie wysokości ulgi na dzieci z minimalnym wynagrodzeniem za pracę;
 • uzależnienie wysokości emerytury oraz wieku emerytalnego od liczby dzieci (np. system francuski – kobieta po przepracowaniu 15lat która miała piątkę dzieci dostaje dodatek dożywotni –w Polsce takie świadczenie dostają tylko osoby, które ukończyły 100 lat jako dodatek do emerytury);
 • zlikwidowanie przywilejów żyjących w tzw. wolnych związkach (korzystających z wszystkich przywilejów dla osób samotnie wychowujących dzieci);
 • natychmiastowe zrównanie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę;
 • zryczałtowany zwrot podatków poniesionych na wychowanie dzieci (VAT, akcyzy i innych);
 • wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Rodziny 5+ (poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci).
 • Apelujemy do Pań i Panów Posłów! Stójcie po stronie tych, którzy chronią naszą przyszłość - po stronie rodzin wychowujących dzieci!

  Podpisz apel

  banner nr 1          banner nr 1           banner nr 1

  Apel można również poprzeć wysyłając listę z zebranymi przez siebie podpisami do Krajowego Biura Prawicy Rzeczypospolitej - ul. Wspólna 61 lok. 105, 00-687 Warszawa. Podpisy będą sukcesywnie dopisywani na stronie internetowej.

  O akcji | Przeczytaj apel | Podpisz apel | Apel podpisali | Bannery
  Copyright © 2011-2012Prawica Rzeczypospolitej