Apel ws. wycofania zgłoszonych kandydatur do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Wzywamy Premiera Donalda Tuska do pilnego odwołania rekomendacji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla Panów Leszka Garlickiego, Marka A. Nowickiego i Romana Wieruszewskiego. Naszego kraju w Trybunale Europejskim nie mogą reprezentować prawnicy przeciwni ochronie życia od poczęcia.

Przypominamy, że Polska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zobowiązała się działać na rzecz prawa do życia, które jest tam (w art. 2) wymienione jako pierwsze z praw ludzkich. Platforma Obywatelska deklaruje w swym programie, że „prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo”. Jak można to pogodzić z proponowaniem do Trybunału Praw Człowieka prawników otwarcie przeciwnych temu ustawodawstwu?

Mamy nadzieję, że premier polskiego rządu odstąpi od ponawiania kandydatur rządu Leszka Millera. To nie tym dziedzictwem, ale testamentem Jana Pawła II winny kierować się rządy Rzeczypospolitej.

Podpisz apel, zobacz również list do Premiera oraz dział Afera ETPC.

O akcji | Przeczytaj apel | Podpisz apel | Apel podpisali
Copyright © 2010Prawica Rzeczypospolitej