Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
20-09-2012
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – Nigdy więcej Lizbony!

Winę za dzisiejszy kryzys ekonomiczny Europy ponoszą politycy, którzy dążąc do utworzenia wyposażenia Unii Europejskiej w kompetencje państwa i do osłabienia państw narodowych wprowadzili jedną walutę w krajach europejskich, niezdolnych do rzeczywistego stworzenia wspólnego obszaru walutowego.

Silną stroną polskiej gospodarki jest zachowywanie przez nas złotego. Nasza waluta stanowi zasadniczy czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i towarów. Likwidacja złotego doprowadziłaby w naszym kraju – jak we wszystkich krajach, gdzie wprowadzano euro – do obniżenia poziomu życia rodzin. To zwiększyłoby emigrację młodzieży, spowodowało pogłębienie kryzysu demograficznego, wywołało nowy kryzys gospodarczy – bo gospodarka nie może dobrze funkcjonować w ubożejącym społeczeństwie, w warunkach słabego popytu wewnętrznego –
gdy rodziny muszą ograniczać zakupy.

Politycy odpowiedzialni za wprowadzenie unii walutowej zamiast uznać swe błędy –jeszcze bardziej radykalizują swoją politykę. Pakt fiskalny – poparty przez rząd Tuska – oznacza wprowadzenie
w krajach euro (i w krajach, które euro przyjmą) zewnętrznej kontroli nad polityką budżetową: nad polityką prorodzinną, wydatkami inwestycyjnymi, polityką społeczną. Polska nigdy nie przyjmowała takich zobowiązań. Pakt fiskalny – zmieniając reguły unii walutowej – zwalania Polskę z wszelkich zobowiązań dotyczących przyjęcia euro. Nie można zawierać umów międzynarodowych na jednych warunkach – a wykonywać na innych. Pamiętamy, że tak właśnie stało się z pozycją Polski na forum Unii Europejskiej, którą określił traktat nicejski. Jego zasady zostały odwołane zaraz po wejściu Polski (i innych państw Europy środkowej) do Unii – najpierw w ostatecznie odrzuconej Konstytucji dla Europy, potem w pakcie lizbońskim. Nigdy już nie powinniśmy zgadzać się na tak przedmiotowe traktowanie naszego kraju, umowy nie mogą obowiązywać tylko jednej strony.

Dziś przyszła pora, by nie tylko powiedzieć, że chcemy zachować złotego – ale że go zachowamy! Jeśli Polska nie powie tego dziś, rząd PO przy pierwszej zmianie nastrojów społecznych i sytuacji gospodarczej w Europie, powołując się na ponowienie zobowiązań do wprowadzenia euro – zapomni o wszystkich dzisiejszych zastrzeżeniach i doprowadzi do likwidacji waluty narodowej.

Prowadzimy naszą akcję, by nigdy już nie powtórzyła się sytuacja traktatu lizbońskiego – gdy politycy podejmowali zobowiązania szkodliwe dla Polski, bo opinia publiczna nie reagowała dość mocno. Zrobimy wszystko, by zmobilizować społeczeństwo do obrony złotego, na rzecz zachowania budżetowych kompetencji naszego państwa i zdolności Rzeczypospolitej do prowadzenia samodzielnej, aktywnej i sprawczej polityki na forum europejskim.

Polska musi zachować kontrolę nad własną przyszłością. Nigdy więcej Lizbony!

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

_____________________

W mediach

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]