Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
W mediach
07-07-2020
autor: Marian Pika
Konfederacja ogosia sukces po I turze wyborw. Zwikszyli ilo gosujcych na swego kandydata , cho nie powikszyli procentowego udziau wrd ogu gosujcych. To by oznaczao, e w przypadku wyborw... »

26-06-2020
autor: Marian Pika
Wrd elektoratu Konfederacji toczy si debata, czy mona poprze prezydenta Dud w II turze w sytuacji, gdy nie znajdzie si w niej kandydat Konfederacji. Cz z dyskutantw zarzeka si e nie bdzie... »

20-06-2020
autor: Marian Pika
Cho wybory prezydenckie s znakomit okazj do zaprezentowanie koncepcji przywdztwa narodowego, to kandydaci bardziej wpisuj si w logik demokratyczn pozyskiwania elektoratu obietnicami, bdcymi

14-06-2019
autor: Marek Jurek
Totalitarna demokracja to nie anty-utopia, ale rzeczywisto, ktrej trzeba si przeciwstawi.

Dwadziecia lat mija od wizyty i przemwienia witego Jana Pawa II w polskim Sejmie. Dzi... »

28-12-2018
autor: Marian Pika
"Zasadniczym naszym celem narodowym jest dzi denie do zmniejszenia intensywnoci konfliktu geopolitycznego. Jest to moliwe poprzez przeksztacenie pomostu batycko-czarnomorskiego w obszar bezpieczestwa... »

30-11-2018
autor: Piotr Boro
Telewizja publiczna nie zdobya si na zmian, na ktr liczyli konserwatywni wyborcy.

Telewizja Polska powinna by wielkim dobrem Narodu, suy Polsce i Polakom, dyktowa najlepsze standardy... »

27-11-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Europejska armia byaby zwycistwem federalistycznej wizji integracji Europy.

Ofensywa dyplomatyczna przywdcw Niemiec i Francji – kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Emmanuela Macrona... »

23-11-2018
autor: Marian Pika
W sytuacji narastania rywalizacji mocarstw, destabilizacji systemu midzynarodowego, w czasach narastania niepewnoci i zagroenia, podstawowym celem dziaania naszego pastwa musi by denie do uniknicia... »

20-11-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Najwikszym problemem odrodzonej po 1918 roku Rzeczypospolitej byy kwestie zwizane z brakiem lojalnoci mniejszoci narodowych wobec pastwa polskiego. Przeprowadzony w 1921 roku spis ludnoci wykaza,... »

27-09-2018
autor: Marian Pika
Fundamentem polskiej polityki powinny by dwie zasady: pierwsza, e nasz polityk prowadzimy w taki sposb, aby jako pierwsi nie wej w konflikt zbrojny i druga polegajca na przeciwdziaaniu izolacji... »

21-09-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Nic nie usprawiedliwia wsppracy programowej z radykaln lewic.

Wyznaczenie przez Patryka Jakiego przedstawiciela skrajnej lewicy na stanowisko wiceprezydenta Warszawy to ogromny bd

12-09-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Mimo ”strategicznego partnerstwa Polski i Litwy” polska spoeczno na Wileszczynie nie ma zapewnionych nalenych im praw.

Premier Litwy Saulius Skvernelis zosta wybrany na... »

17-08-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Gosowanie na europartie ma zastpi krajowe ordynacje wyborcze do Parlamentu Europejskiego.

W strategicznych planach architektw federalistycznego modelu Unii Europejskiej wiodc rol

16-08-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Polska zatrzymaa marsz komunizmu na Zachd.

Wojna polsko-bolszewicka nie bya jedynie konfliktem militarnym. To bya wojna o charakterze cywilizacyjnym. Komunizm i imperializm Zwizku Sowieckiego... »

10-08-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Zamiast ochrony polskiego rynku pracy przed tani si robocz ze strony obcokrajowcw rzd forsuje polityk otwarcia na imigrantw.

Wbrew deklaracjom o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej... »

03-07-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Od kilkunastu lat trwa pezajcy proces tworzenia narodowoci lskiej. Sprzyja temu zaskakujca inercja instytucji pastwowych odpowiedzialnych za bezpieczestwo i poszanowanie adu prawnego Rzeczypospolitej.... »

19-06-2018
autor: Piotr Boro
Jak manipulacje pojciami prowadz do spoecznych zmian.

Jzyk jest ywy, jzyk si rozwija, sowa nabieraj nowych znacze, w czym wic problem, gdy spotykasz si z inn definicj? –... »

21-05-2018
autor: Marian Pika
Truizmem jest stwierdzenie, e wiek XXI bdzie wiekiem Azji, wydaje si jednak, e nie dotar on jeszcze do polskich decydentw. Cho nastpia intensyfikacja relacji z pastwami azjatyckim – zwaszcza... »

07-05-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Na pocztku 2017 roku rozpoczy si prace nad rzdowym projektem nowej polityki migracyjnej prowadzone przez przedstawicieli resortw rozwoju, rodziny, pracy i polityki spoecznej oraz spraw wewntrznych... »

21-04-2018
autor: Marian Pika
Polska powinna sprzeciwi si zakusom poszerzania wadzy brukselskiej biurokracji.

W Unii Europejskiej ju od duszego czasu debatuje si zarwno nad wprowadzeniem tzw. podatku unijnego,... »

16-04-2018
autor: Marian Pika
Rozpowszechnienie aborcji ujawnio wiele problemw psychologicznych i psychiatrycznych u kobiet, ktre zdecydoway si na umiercenie nienarodzonego dziecka – pisze polityk i historyk.
»

14-03-2018
autor: Piotr Boro
Silne rodzinne wizi chroni przed podatnoci modych na medialn propagand

Piotr Boro

Mwic o problemach wspczesnej rodziny, a szczeglnie o jej rozpadzie, mamy najczciej... »

09-03-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Marzec ’68 by starciem o wadz rnych komunistycznych koterii

Dr Krzysztof Kawcki

We wtorek Sejm przyj niemale jednogonie uchwa dotyczc uczczenia pamici... »

05-03-2018
autor: Piotr Boro
Jasna Gra w rkach obrocw wolnoci

Piotr Boro

Wiele przemawiao w dobie konfederacji barskiej za tym, by uczyni z Jasnej Gry stolic powstania, a nawet punkt zwrotny... »

02-03-2018
autor: Piotr Boro
O co walczyli konfederaci barscy

Piotr Boro

Jest naszym pierwszym, najduszym i najrozleglejszym powstaniem niepodlegociowym. Doda do tego jeszcze trzeba: najmniej znanym!... »

21-02-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Kwestia ekshumacji polskich ofiar ukraiskiego ludobjstwa pozostaje nierozwizana.

Niedawna wizyta wicepremiera Ukrainy Pawa Rozenki w Warszawie bya rezultatem ustale prezydenta Andrzeja... »

20-02-2018
autor: Piotr Boro
Nie tylko Pisudski i Dmowski. Jak wykorzysta 100-lecie odzyskania niepodlegoci do ukazania zapomnianych kart historii.

Wkroczylimy w obchody stulecia odzyskania niepodlegoci. Potrwaj... »

14-02-2018
autor: Marian Pika
Czyje interesy realizuje PiS pod hasem ”obrony zwierzt”?

Ulica i zagranica to podstawowy zarzut, jaki partia rzdzca stawia opozycji uywajcej instytucji unijnych do forsowania... »

13-02-2018
autor: Krzysztof Kawcki
wiatowy Kongres ydw od lat domaga si od Polski 65 mld dolarw. Na tyle przywdcy tej organizacji szacuj warto mienia, ktre pozostao po polskich ydach. 19 kwietnia 1996 roku na wiatowym Kongresie... »

07-02-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Referendum konstytucyjne moe otworzy drog do wprowadzenia euro.

W ubiegym roku podczas uroczystoci z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Andrzej Duda ogosi inicjatyw przeprowadzenia... »

26-01-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Komu i dlaczego zaley na powstaniu Autonomii lska i dzieleniu Europy na regiony.

Ruch Autonomii lska podejmuje kolejne dziaania w celu przeksztacenia unitarnego charakteru pastwa... »

25-01-2018
autor: Piotr Boro
Krwawe rzdy Murawjowa „Wieszatiela” na Litwie.

Przed Aleksandrem II stan wyprony siedemdziesiciolatek i z uwielbieniem wpatrywa si w oblicze cara, a ten ogasza rozkaz:... »

17-01-2018
autor: Marian Pika
Do Sejmu wpyn projekt ustawy o ochronie zwierzt, przewidujcy przede wszystkim likwidacj ferm futerkowych i zakaz uboju rytualnego. Jarosaw Kaczyski nie tylko podpisa ten projekt, lecz take reklamuje... »

04-01-2018
autor: Marian Pika
PiS buduje swj wizerunek na najwikszej klsce polskiej dyplomacji po 1989 roku.

Jarosaw Kaczyski twierdzi, e Polska musiaa w sytuacji przymusowej zaakceptowa niekorzystny dla Polski... »

03-01-2018
autor: Krzysztof Kawcki
Dlaczego rzd PiS nie wypowiedzia dotd konwencji stambulskiej?

W maju 2011 roku Rada Europy przyja podpisan w Stambule Konwencj o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz... »

15-12-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Czy w trakcie rozmw prezydentw Polski i Ukrainy znajdzie si czas na podniesienie polskich kwestii?

W politycznych krgach Ukrainy coraz czciej pojawiaj si opinie, e kraj ten powinien... »

13-12-2017
autor:
Akta PZPR powinny by szeroko udostpnione opinii publicznej – postuluj posowie.

To ogrom dokumentw i nie wszystkie s rwnie istotne. – Ale jest taka cz, okoo 10-20 proc.,... »

28-11-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Rezolucja Parlamentu Europejskiego uderza w porzdek prawny RP.

Parlament Europejski przyj 15 listopada skandaliczn rezolucj dotyczc praworzdnoci w Polsce. Dokument, poparty m.in.... »

23-11-2017
autor: Marian Pika
Prezes Kaczyski nie ma litoci dla mordowanych nienarodzonych dzieci, tylko dla zwierzt. To typowe lewactwo wsplne ekologom, feministkom i… PiS-owi.
Istot lewicowoci jest bowiem negacja... »

22-11-2017
autor: Marian Pika
„ABW powinna zbada kwesti projektu likwidacji przemysu futrzanego w Polsce, bo to nie tylko przejaw lewackiego szalestwa, ale take niszczenie jednej z nielicznych, prawie cakowicie zdominowanej... »

20-11-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Wadze Warszawy w awangardzie wspierania ideologii gender.

Charakterystycznym i staym elementem polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej w Warszawie jest wspieranie, take... »

13-11-2017
autor:
Bawer Aondo-Akaa - czarnoskry polski polityk, dr filozofii oraz dziaacz spoeczny – odnis si do ostatnich sw Mateusza Pawskiego oraz wpisw Modziey Wszechposlkiej. Aondo-Akaa odci si... »

23-10-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Podstawa programowa dla klasy VII szkoy podstawowej obejmuje czasy od kongresu wiedeskiego do wybuchu II wojny wiatowej. Zarwno w obszarze historii powszechnej, jak i Polski XIX wieku podstawa programowa... »

12-10-2017
autor: Piotr Boro
Masowe migracje Polakw na Syberi nastpiy przymusowo po Powstaniu Styczniowym i trway do II wojny wiatowej. Tych blisko sto lat dzieli wyranie budowa kolei transsyberyjskiej. Powstaa w latach 1891-1916.... »

06-10-2017
autor: Marian Pika
Unia Europejska powinna podj walk z zanianiem wynagrodze w krajach sabiej rozwinitych – pisze wiceprezes Prawicy Rz.

Midzynarodowe korporacje, zamiast konkurowa jakoci i... »

02-10-2017
autor: Krzysztof Kawcki
W lutym 2017 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisaa rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej ksztacenia oglnego. W wykazie podrcznikw do historii dopuszczonych do uytku szkolnego... »

20-09-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Ukraina i Litwa wymusiy na polskich wadzach rezygnacj z wanych symboli w nowym paszporcie.

W polskim paszporcie 2018 nie bdzie ani cmentarza Orlt Lwowskich, ani kaplicy Matki Boej... »

13-09-2017
autor: Piotr Boro
Niemiecki teoretyk wojny Carl von Clausevitz stwierdzi ju dwiecie lat temu, e: „Wojna jest jedynie kontynuacj polityki innymi rodkami”. W okresie pokoju mog to by np.: gospodarka, nauka,... »

08-09-2017
autor: Marian Pika
Chiskie reformy, w przeciwiestwie do terapii szokowej Balcerowicza, byy bardzo pragmatyczne. Chiczycy kierowali si wasnymi interesami, a nie ideologi suc ekspansji zachodniego kapitau –... »

05-09-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamici Narodowej i dyrektor Biura Poszukiwa i Identyfikacji IPN, zapowiada, e w 2017 r. rozpoczn si prace poszukiwawcze szcztkw naszych rodakw... »

04-09-2017
autor: Piotr Boro
Tekst Piotra Boronia z krakowskiej Prawicy Rzeczypospolitej, byego czonka KRRiT.

Trwaj prace nad ustaw o ograniczeniach udziau w rynku medialnym przez jeden podmiot (grup kapitaow).... »

31-08-2017
autor:
Wybrane publikacje medialne:

Prawy.pl: Nie damy si zastraszy Timmermansowi i eurokratom!

Media Narodowe: W rod protest przeciw ingerencji UE w wewntrzne sprawy Polski»

12-08-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Wizyta prezydenta Stanw Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce i jego udzia w spotkaniu w Warszawie z przywdcami pastw Trjmorza przypomniaa projekt Midzymorza – wsppracy pastw i narodw

10-08-2017
autor: Marian Pika
Nadal utrzymuje si model rodziny z jednym dzieckiem, najwyej dwojgiem. Wzrost urodze tylko o 14 tys. w porwnaniu ze skal finansowego wsparcia jest zdecydowanie niezadowalajcy. Za przykadem Rosji... »

03-08-2017
autor: Marian Pika
Mimo deklaracji obecny rzd wcale nie zrywa z dotychczasow polityk gospodarcz – pisze Marian Pika, historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.

yjemy w czasach, gdy debat publiczna... »

24-07-2017
autor:
– Wszystko, co si teraz dzieje, nie suy ani budowie silnej opinii chrzecijaskiej jako podmiotu ksztatujcego Rzeczpospolit (t opini wadza w sposb bezprecedensowy zdemontowaa), ani wzmocnieniu... »

17-07-2017
autor: Krzysztof Kawcki
W lipcu 2012 roku rzd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyj dokument zatytuowany „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaania”. Gwnym... »

07-07-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Integracj pastw Midzymorza z oczywistych powodw nie s zainteresowane ani Niemcy, ani Rosja.

Wizyta prezydenta Stanw Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce to jedno z najwaniejszych... »

12-06-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Europejska Sie na rzecz Zrwnowaonego Rozwoju, nieformalna struktura zrzeszajca urzdnikw administracji publicznej i ekspertw, ogosia od 30 maja do 5 czerwca 2017 roku Europejski Tydzie Zrwnowaonego... »

10-06-2017
autor:
Zagroeniem dla Polski jest nie tylko nieprzemylana polityka PiS w sprawie Trybunau Konstytucyjnego czy wtpliwe pomysy legislacyjne rzdu, ale przede wszystkim brak rzeczywistej opozycji politycznej... »

05-06-2017
autor:
W poowie kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej przedstawio zaoenia programu „Maluch+”. Przewiduje on, e liczba miejsc w obkach ma wzrosn ze 100 tys. (obecnie)

01-06-2017
autor: Marian Pika
Odbudowa patriotycznego ycia publicznego musi mie charakter caociowy

Gdy mwimy o patriotyzmie, najczciej odwoujemy si do historii jako skarbnicy tradycji i wartoci. I to jest suszna... »

24-05-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Prawa polskiej spoecznoci nie s respektowane.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite tradycyjnie wystosowaa w imieniu wasnym... »

23-05-2017
autor: Krzysztof Kawcki
Na pocztku lutego 2015 roku Sejm gosami posw Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i czciowo Polskiego Stronnictwa Ludowego ratyfikowa Konwencj Rady Europy „O zapobieganiu... »

22-05-2017
autor: Marian Pika
Potrzebne s dalsze dziaania wspierajce dzietno w naszym Narodzie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej upublicznio wstpne dane GUS dotyczce urodze w pierwszym kwartale biecego... »

05-05-2017
autor:
Kim jest Soros? Papieem Unii Europejskiej?

Wtym tygodniu George Soros ma spotka si z przewodniczcym Komisji Europejskiej Junckerem, z wiceprzewodniczcymi Timmermansem i Katainenem,

27-04-2017
autor: Marian Pika
Podstawowym wymogiem zwikszajcym nasze bezpieczestwo jest przywrcenie armii charakteru narodowego – pisze wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.

W Szwecji przywrcono niedawno obowizkow... »

05-04-2017
autor: Krzysztof Kawcki
W Katowicach zakoczy si w sobot trzydniowy zjazd Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFA), zrzeszajcego blisko 50 organizacji i partii etnonacjonalistycznych, regionalnych, autonomicznych i separatystycznych.... »

03-04-2017
autor: Marian Pika
Polska nie moe duej peni funkcji satelity realizujcego amerykask racj stanu. W obliczu przebudowy porzdku midzynarodowego taka polityka moe mie tragiczne konsekwencje – twierdzi dziaacz... »

16-02-2017
autor: Marian Pika
Czynnikiem warunkujcym przyszo pastwa jest stan gospodarki. Dzi mamy do czynienia z gospodark uksztatowan w wyniku reform wprowadzonych po upadku komunizmu. Wielu obserwatorw twierdzi, e spord... »

13-02-2017
autor:
Osobista odpowiedzialno posa za dobro wsplne narodu – to kluczowa warto konstytucyjna.

Kazimierz Ujazdowski wystpi z PiS. Jego argumentacja jest szersza, ale jestem przekonany,... »

09-05-2016
autor: Marian Pika
Zakoczenie II wojny wiatowej ogoszono Midzynarodowym Dniem Zwycistwa. Take polski Sejm uzna t rocznic za wito zwycistwa. Ot zakoczenie II wojny wiatowej byo zwycistwem Zwizku Sowieckiego,... »

04-05-2016
autor: Marek Pkal
Po pimie jakie otrzymaem od jednego z mieszkacw z prob o cofnicie zgody na Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny, gdzie oprcz wspomnianej proby znajdoway si rwnie krytyczne uwagi na temat... »

22-04-2016
autor: Marian Pika
W czasie ostatniej wizyty w Ankarze, minister Witold Waszczykowski zoy deklaracje poparcia dla tureckiego czonkostwa w Unii Europejskiej. Ju wczeniej podobne deklaracje skadaa kanclerz Angela Merkel.... »

11-04-2016
autor:
Wbrew powszechnej opinii, e feministki nienawidz mczyzn, w rzeczywistoci nienawidz one przede wszystkim kobiet, ktre pragn mie udane ycie rodzinne, ma, dzieci i wnuki. S one celem feministycznego... »

07-05-2015
autor: Marian Pika
Postkolonialna bariera
8 maja prezydent Bronisaw Komorowski fetuje, niedawno uchwalony przez Sejm RP, Narodowy Dzie Zwycistwa. Jakiego zwycistwa?

Polska odniosa w swojej historii... »

10-04-2015
autor:
„Dzieci z zespoem Downa maluj, tacz, pywaj, jed na nartach. Ale co robi w tej restauracji, kto ich tu wpuci?” – tymi sowami irytuje si na zachowanie spoeczestwa Magorzata... »

23-02-2015
autor:
Prezydent Bronisaw Komorowski o mao nie pk z dumy na wie o Oskarze dla filmu „Ida”, a mj przyjaciel Piotr napisa mi dzisiaj, e Polacy bd si wkrtce cieszy z nagrd dla filmw,

30-01-2015
autor: Piotr Motyka
W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat wyksztaci si system, ktry waciwie mona nazwa oligarchi. W naszym kraju obecnie rzdzcy powstrzymali normalny tryb rozwoju, ktry gwarantuje miejsca pracy... »

13-11-2014
autor: Marian Pika
Rodzina si Polski

Najwikszym wyzwaniem przed ktrym stoi nasza Ojczyzna, to zbliajca si katastrofa demograficzna. Ju od pocztku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia... »

13-10-2014
autor: Marian Pika
W Polsce mamy do czynienia z dobijaniem polskiego handlu. Zagraniczne sieci handlowe wypieraj polskie sklepy, ktre padaj pod wpywem zagranicznej konkurencji. Polskie sklepy nie maja szans na konkurencje... »

26-08-2014
autor: Krzysztof Kawcki
Co najmniej od kilkunastu lat trwa w Europie rewolucja pedagogiczna, ktra zmierza do narzucenia swoistej etyki ksztatujcej nowy model spoeczestwa, spoeczestwa wielokulturowego, w ktrym nie ma miejsca... »

09-08-2014
autor: Marian Pika
yjemy w czasach dekadencji, w czasach upadku zasad, norm, moralnoci, kryzysu kultury narodowej i patriotyzmu. yjemy w czasach, gdy rzd Rzeczpospolitej prowadzi polityk likwidacji atrybutw suwerennoci... »

09-08-2014
autor: Krzysztof Kawcki
9 sierpnia mina 150 rocznica urodzin Romana Dmowskiego – ma stanu, „kanclerza Polski odrodzonej”, twrcy Stronnictwa Narodowego, najwikszej partii politycznej II Rzeczpospolitej.»

29-07-2014
autor: Marian Pika
Minister Kluzik -Rostkowska stwierdzia, e nauczyciel, ktry podpisze deklaracje wiary, tym samym amie konstytucje i musi si liczy z reakcj dyrektora szkoy, organu prowadzcego i wojewody. Bo wedle... »

24-06-2014
autor: Marian Pika
Afera tamowa odsonia to, co i tak powszechnie byo wiadomo, e rzdy PO, to rzdy uli w biaych konierzykach. Seria afer z ktrymi mielimy do czynienia jasno pokazywaa, e liderami tej partii s... »

23-05-2014
autor: Marian Pika
Ostatni rok sta si wiadkiem manifestowania odradzajcego si polskiego patriotyzmu. W przeszo dwadziecia lat po upadku komunizmu, gdy w ycie dorose wchodz roczniki cakowicie uksztatowane ju... »

17-05-2014
autor: Marian Pika
Popularno Janusza Korwina-Mikke polega m. in. na logice stosowanej do zagadnie ycia publicznego. Dziki logicznemu rozumowaniu ujawnia on czsto nieprzewidywalne wczeniej konsekwencje rnorakich... »

11-05-2014
autor: Marian Pika
Obserwujemy nasilenie w internecie i czasami w mediach komentarzy o charakterze z odwoaniem si do argumentacji geopolitycznej. W rnych publicystycznych wystpieniach, gwnie w internecie, publicyci... »

04-05-2014
autor: Marian Pika
W mediach toczy si dyskusja nad kryzysem strefy euro. Pojawiaj si dywagacje, czy ta strefa si rozpadnie i jakie mog by konsekwencje upadku wsplnej waluty, albo przynajmniej jakie bd konsekwencje... »

29-04-2014
autor: Marian Pika
Konstytucja 3 Maja wieczca dzieo Sejmu Czteroletniego, uwaana jest powszechnie nie tylko jako testament I Rzeczpospolitej, ale take za jedno z najwikszych i najbardziej chwalebnych wydarze w historii... »

16-04-2014
autor: Marian Pika
wita okresu Wielkanocy przeywamy, przede wszystkim najpierw, jako wita ofiarnej mioci Chrystusa odkupujcego na krzyu rodzaj ludzki, a nastpnie jako wito Zmartwychwstania. wito radoci, wiary... »

03-04-2014
autor: Marian Pika
W USA mwi e neokonserwatysta, to taki libera, ktry zosta pobity przez lewaka, za wyznawanie nie do skrajnych pogldw. I te ciosy, przywrciy amerykaskiemu liberaowi przynajmniej czciowe

12-03-2014
autor: Marian Pika
Polski rynek piwa zosta zdominowany przez zagraniczne koncerny. Najpopularniejsze marki, takie jak ywiec, Okocim, Tyskie i Lech nie s wasnoci polsk. Poprzez prywatyzacje, czy pniejsze przejcia,... »

03-03-2014
autor: Marian Pika
Nie ulega wtpliwoci, e mamy do czynienia z odradzeniem si polskiego patriotyzmu. Po latach zupenej dekadencji i dominacji mentalnoci postkomunistycznej, kryzysu narodowej tosamoci i kultury, spadku... »

09-01-2014
autor: Marian Pika
Dojmujcym odczuciem naszych czasw jest poczucie chaosu, poczucie, e stare egzystencjalne odniesienia yciowe trac znaczenie, e wszystko na czym do tej pory opieralimy nasze ycie, co byo punktem... »

31-12-2013
autor: Krzysztof Kawcki
Partie chrzecijasko-demokratyczne ponosz bezporedni odpowiedzialno za laicyzacj ycia publicznego w krajach zachodnich. Chadecja dopucia si grzechu zaniechania i co najmniej od kilkunastu lat... »

20-12-2013
autor: Marian Pika
Zasadniczym problemem wspczesnej Polski jest kryzys przywdztwa narodowego. Oczywicie kady moe powiedzie: jestemy pastwem demokratycznym i mamy demokratycznie wyonione wadze, zarwno ustawodawcze,... »

05-12-2013
autor: Marian Pika
Obrona obecnoci krzya w Zespole Szk Rolniczych w Mitnem bya wydarzeniem z jednej strony precedensowym, z drugiej za charakterystycznym dla caego polskiego oporu przed zniewoleniem komunistycznym.»

26-11-2013
autor: Marian Pika
Upadek komunizmu i odzyskanie niepodlegoci postawio kwestie aksjologicznej legitymizacji naszego pastwa.
Wbrew przekonaniom wielu, nie nastpio swoiste "odmroenie" sytuacji przedwojennej z... »

19-11-2013
autor: Krzysztof Kawcki
Tradycyjne rozumienie tolerancji oznaczao cierpliwe znoszenie czego, co samo w sobie jest ocenianie negatywne w sensie moralnym, estetycznym etc., ale dla jaki wzgldw wyszego rzdu powinno by mimo... »

16-11-2013
autor: Marian Pika
Truizmem jest stwierdzenie, e yjemy w czasach dominacji kiczu. Dla Hermana Broka, kicz jest dominant epok upadku cywilizacyjnego. Przyczyn jego dominacji upatruje w rozpadzie platoskiej idei jednoci... »

07-11-2013
autor: Marian Pika
"Z prawdziwym wojownikiem zawsze mona wygra, ale nigdy nie mona go pokona."
Jerzy "Juras" Wroski, "Droga wojownika"

Gombrowicz mia racje twierdzc e Polacy maja problem z... »

23-10-2013
autor: Marian Pika
Moecie by gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich.
Wincenty Witos

Opublikowane dane komisji Europejskiej dotyczce udziau wynagrodze w PKB pokazuj, e w Polsce wynosz... »

20-09-2013
autor: Marian Pika
Hip-hop to nie jest muzyk z mojej bajki. Nigdy jej nie suchaem, a nawet wicej , gdy tylko przypadkowo natknem si na rap, to wyczaem odbiornik. Ju sama jej agresywna forma i jej rytm draniy... »

15-09-2013
autor: Krzysztof Kawcki
12 wrzenia 1683 roku to jedna z najwaniejszych dat w dziejach Europy. Podobnie jak w pierwszej poowie VIII wieku rycerstwo europejskie obronio nasz kontynent przed inwazj arabsk, w bitwie pod Poitiers,... »

03-09-2013
autor: Marian Pika
Przebrzmiaa ju debata nad kanonem lektur szkolnych ujawnia cay kryzys polskiej edukacji. Dyskusja o tym, co powinno znale si w kanonie pokazaa, e polskiej szkole nie przywieca aden idea czowieka... »

30-08-2013
autor: Krzysztof Kawcki
30 sierpnia 1943 roku okoo sze tysicy ukraiskich „bojownikw” z Ukraiskiej Armii Powstaczej podjo kolejny, w ich przekonaniu ostateczny atak na Przebrae – wie zamieszka

27-07-2013
autor: Krzysztof Kawcki
Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej zdecydowaa, e bdzie kontynuowa oglnopolsk akcj solidarnoci z Wgrami. Podkrelono, e zmiany konstytucyjne na Wgrzech, realizujce zasady cywilizacji chrzecijaskiej,... »

18-07-2013
autor: Krzysztof Kawcki
Ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin, a z zamiowania publicysta „Gazety Wyborczej” i komentator radia TOK FM, na amach ulubionej przez siebie gazety wyrazi „obawy” w zwizku z... »

13-06-2013
autor: Piotr Strzembosz
Z uwag przeczytaem wywiad z posem Zbigniewem Girzyskim, ktry odnosi si do odej politykw z Prawa i Sprawiedliwoci, partii, z ktr ogromna rzesza wyborcw wie nadziej na przejcie rzdw w... »

11-06-2013
autor: Marian Pika
Pan Robert Winnicki zarzuca Prawicy Rzeczypospolitej zawarcie porozumienia z Prawem i Sprawiedliwoci, nazywajc to zreszt „powrotem do PiS”. Nie chc nazywa tego kamstwem, wic wol zakada,... »

05-06-2013
autor: Marian Pika
Proces systematycznego likwidowania atrybutw suwerennoci naszego pastwa zwizany z budow europejskiego superpastwa jest moliwy tylko w sytuacji gbokiego kryzysu polskiego patriotyzmu i szerzej

27-05-2013
autor: Marian Pika
To jest le postawione pytanie. Mona oczywicie dyskutowa rne hipotetyczne scenariusze.
W tradycji retorycznej mona zadawa pytania na przykad nad scenariuszami zupenie nieprawdopodobnymi,... »

25-05-2013
autor:
Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wczorajsze – wygoszone w Sejmie w imieniu premiera rzdu – wystpienie minister rwnouprawnienia, pani Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz. Pani

20-05-2013
autor: Marian Pika
Na pytanie ucznia, ktre jest najwaniejsze przykazanie, Chrystus odpowiedzia: „Bdziesz miowa Pana Boga swego ze wszystkich si swoich, a bliniego swego, jak siebie samego”. Chrzecijastwo... »

04-05-2013
autor: Piotr Strzembosz
Niedawny wyrok uniewinniajcy by posank Platformy Obywatelskiej Beat Sawick wzbudza ogromne kontrowersje nie tylko dlatego, e uniewinnienie apwkarza jest samo w sobie bulwersujce, ale z powodu... »

02-05-2013
autor: Marian Pika
To co najbardziej uderza we wspczesnej polskiej rzeczywistoci, to sabo i niewydolno polskiego pastwa. W ponad dwadziecia lat po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodlegoci, nasze pastwo nie... »

21-04-2013
autor: Marian Pika
W historii Chrzecijastwa, zawsze gdy Koci stawa wobec nowych wyzwa i zagroe, znajdoway si rodowiska, ktre nie tylko potrafiy zdefiniowa sytuacj, ale przede wszystkim znale adekwatn odpowied... »

11-04-2013
autor: Marian Pika
W publicystyce czsto pojawiaj si okrelenia, e yjemy w najlepszych czasach od 300 lat. Jestemy pastwem bezpiecznym, o rozwijajcej si gospodarce, budujemy autostrady i lotniska, a Polacy coraz

02-04-2013
autor: Marian Pika
Chyba zawsze narzekano na upadek autorytetw. Zwaszcza starsze pokolenie regularnie narzeka na modzie poszukujc wasnych sposobw wyrazu. Pomimo tych narzeka, w kadym spoeczestwie zawsze funkcjonuj... »

15-03-2013
autor: Marian Pika
Debata na temat ustanowienia Centrum przeciwko Wypdzeniom w istotny sposb zmieni nie tylko niemiecki ogld historii, ale take rzuci nowe wiato na postrzeganie przez Niemcw wasnego miejsca we wsplnocie... »

15-03-2013
autor: Arkadiusz Robaczewski
Wybr Papiea Franciszka I przeama schematy. Jest zaskakujcy, podobnie jak abdykacja Benedykta XVI, ogoszona kilka tygodni temu. To, co towarzyszy dzi katolikom, to duchowe, eklezjalne zjednoczenie... »

06-03-2013
autor: Tomasz Miller
Czasem mam wraenie, e Pawe Gra marnuje si w naszym rzdzie. Nie chodzi mi wcale o to, e tak wietnie sprzta dom Niemcowi, e praca dla polskiego rzdu to przy tym zajciu pestka. Chodzi mi o to,... »

20-02-2013
autor: Marian Pika
Jednym z centralnych celw europejskiej polityki Donalda Tuska jest denie do uczynienia Polski najbardziej europejskim pastwem i wprowadzenie jej do twardego centrum europejskiej polityki. Jego dziaaniami... »

11-02-2013
autor: Marian Pika
Wydaje si, e debata na temat tzw. praw homoseksualistw wkracza w nowy etap. Wpywowe lobby homoseksualne za wszelk cen chce wymusi akceptacj dewiacyjnych zachowa, by traktowano je jako "normalny"... »

05-02-2013
autor: Marian Pika
W mediach toczy si debata na temat planw rzdu likwidacji waluty narodowej, w tym take znaczenia paktu fiskalnego w tym planie. Premier Tusk i jego minister spraw zagranicznych Radosaw Sikorski argumentuj,... »

29-01-2013
autor: Marian Pika
Upadek komunizmu i w konsekwencji ekspansja globalizmu postawiy na nowo kwestie roli pastwa narodowego we wspczesnym wiecie. Pojawiy si koncepcje wskazujce na jego erozj i przejmowanie wielu jego... »

17-12-2012
autor: Marian Pika
Nie ulega wtpliwoci, e popularno Marszu Niepodlegoci zwiastuje istotne przewartociowanie w polskiej polityce. Wydawaoby si ugruntowanej i stabilnej scenie politycznej, ze swymi konfliktami i

26-11-2012
autor: Marian Pika
Okrgi jednomandatowe powoduj, e sukces danej partii zaley nie tyle od uznania ze strony jej szefa, ile od umiejtnoci pozyskania przez ni zaufania lokalnych wyborcw

Niewtpliwie

21-11-2012
autor: Ryszard Frczek
Biskup Gawlina zakada cmentarze na Monte Ciasno i Loretto. Dba aby w podziemiach Bazyliki w. Piotra wybudowano kaplic polsk. Nigdy nie bdzie dane mu wrci do Polski. Biskup polowy wdruje po wiecie.... »

20-11-2012
autor: Marian Pika
Polska znajduje sie w dramatycznej sytuacji demograficznej. Od pocztku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw. Tzw. wspczynnik reprodukcji prostej oscyluje w ostatnich latach na... »

05-11-2012
autor: Marian Pika
Rzd Donalda Tuska skierowa do Sejmu projekt ustawy upowaniajcej prezydenta Rzeczpospolitej do ratyfikacji paktu fiskalnego. Wedug uchway komisji sejmowych ratyfikacja ma by przeprowadzona zwyk... »

03-11-2012
autor: Marian Pika
To, co najbardziej uderza we wspczesnej polskiej rzeczywistoci to sabo i niewydolno polskiego pastwa

W ponad dwadziecia lat po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodlegoci nasze... »

02-11-2012
autor: Piotr Strzembosz
To, czy pastwo w jakiej kryzysowej sytuacji „zdao egzamin”, nie zaley ani od opinii urzdujcego Premiera, ani od opinii politykw opozycji, ale od tego, czy tej kryzysowej sytuacji skutecznie... »

30-10-2012
autor: Tomasz Miller
Dzi, w zwizku z doniesieniami „Rzeczpospolitej” oraz w zwizku ze mierci chorego Remigiusza Musia Prawica Rzeczypospolitej reprezentowana przez Marka Jurka, Krzysztofa Kawckiego i mnie... »

19-10-2012
autor: Marian Pika
W tym roku take, wito Niepodlegoci stanie si wiadkiem zasadniczych sporw ideowych i politycznych. Oprcz ju tradycyjnego Marszu Niepodlegoci organizowanego przez modzie narodow, zorganizowane... »

18-10-2012
autor:
Zarwno dominujce media, a take prezydent i premier, ostro zareagowali na wynik gosowania w sprawie dalszej parlamentarnej procedury projektu ustawy o ochronie ycia nienarodzonych chorych dzieci. Odrzucenie... »

25-09-2012
autor: Marian Pika
Nie ulega wtpliwoci, e autorytaryzm w zakresie polityki bezpieczestwa wewntrznego, a zwaszcza odblokowanie aktywnoci gospodarczej Polakw, poprzez radykalne zwikszenie wolnoci gospodarczej i odbiurokratyzowanie... »

17-09-2012
autor: Marian Pika
Jestem przeciwnikiem bojkotowania instytucji pastwowych ze wzgldu na podziay partyjne. Pastwo jest wsplnym narodowym dobrem i dlatego jest instytucj nadrzdn wobec partii politycznych. To partie... »

22-08-2012
autor: Marian Pika
Bronisaw Komorowski nie jest zainteresowany wypenianiem powinnoci przywdczych w naszym pastwie. Jego rezygnacja z prowadzenia polskiej polityki na rzecz rzdu jest sprzeczna z Konstytucj, bo nawet... »

24-07-2012
autor: Tomasz Miller
Wczoraj tylko stacja Orange Sport, za ni Eurosport, a dzisiaj ju wszystkie gwne media mwi o tym, e Polonia Warszawa zostaje w Ekstraklasie pikarskiej. Co prawda jeszcze nie jest do koca pewne,... »

03-07-2012
autor: Krzysztof Kawcki
Zbezczeszczenie w nocy z 16 na 17 czerwca br. znajdujcego si na Kwaterze Legionistw Starej Rossy Mauzoleum Marszaka Jzefa Pisudskiego i grobu jego matki to kolejny ju przykad antypolskich zachowa... »

29-06-2012
autor: Marian Pika
Nasz Dziennik - Marian Pika: Unia Niemiecka

Dla pastw o niszym poziomie rozwoju ni najbardziej rozwinite europejskie gospodarki euro stao si barier rozwojow. Dlatego tym pastwom... »

04-06-2012
autor: Marian Pika
Przyjty przez komisje sejmowe tryb ratyfikacji traktatu fiskalnego jest niekonstytucyjny. Polskie prawo przewiduje bowiem, w sytuacji przekazania kompetencji wadzy pastwowej organom midzynarodowych,... »

30-05-2012
autor: Krzysztof Kawcki
W sobot, 2 czerwca o godzinie 13.30 przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Aleja Szucha) Prawica Rzeczypospolitej organizuje protest przeciwko puczowi fiskalnemu. Tzw. „Traktat o stabilnoci,... »

07-05-2012
autor: Marian Pika
Polska ma zwalcza bojkot Euro 2012? Propozycja Solidarnej Polski jest nie do pomylenia

Najwaniejszym celem polskiej polityki powinno by utrwalenie i wzmocnienie naszej niepodlegoci.... »

17-04-2012
autor: Tomasz Miller
Gdy po wyborach parlamentarnych w 2011 roku powstawaa Solidarna Polska byem tym projektem bardzo zainteresowany. Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski czy Tadeusz Cymaski sprawiali wraenie, e ich nowe ugrupowanie... »

03-04-2012
autor: Krzysztof Kawcki
Plany rzdu Donalda Tuska ograniczajce w szkoach liczb godzin historii wywoay protesty rnych rodowisk - nauczycieli, historykw, publicystw, i najostrzejszy sprzeciw - protest godowy piciu czonkw... »

03-02-2012
autor: Krzysztof Kawcki
Kreowanie tendencji autonomicznych i separatystycznych moe doprowadzi - w perspektywie - do realizacji dramatycznego scenariusza stworzenia ze lska "polskiego Kosowa". Scenariusz ten bdzie bardziej... »

26-01-2012
autor: Tomasz Miller
Takiej serii wpadek koalicji rzdzcej chyba nikt si nie spodziewa: baagan w subie zdrowia, porozumienie ACTA, traktowanie pieluch tetrowych jak ubra, kryzys w prokuraturze…

»

22-01-2012
autor: Tomasz Miller
We wtorek wysaem do mediw owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie TV Trwam. Jeeli kto go nie czyta to podaj link. Zazwyczaj po wysaniu jakiejkolwiek wiadomoci, przed upywem godziny w

01-01-2012
autor: Marian Pika
Publicyci pisz czsto, ze yjemy w czasach najlepszych od 300 lat: Europa si integruje, na wakacje jedzimy do Egiptu, a historia si skoczya. Nastroju urzdowego samozadowolenia nie psuje nawet widmo... »

06-12-2011
autor: Marian Pika
Dzi stajemy przed zasadniczym wyzwaniem, jakim jest denie do radykalnego ograniczenia naszych wolnoci narodowych i obywatelskich. Bo zaprezentowane gwne zaoenia paktu stabilizacji, nie s tylko... »

28-11-2011
autor: Marian Pika
PSL zgosio wasny projekt reformy emerytalnej. Postuluje on, aby wiek emerytalny kobiet by uzaleniony od iloci urodzonych dzieci. Projekt zakada, e kade urodzone i wychowane dziecko powodowaoby... »

17-11-2011
autor: Tomasz Miller
W jednym z ostatnich numerw „Uwaam Rze” Roman Giertych w rozmowie z brami Karnowskimi nakreli scenariusz, w ktrym to Bronisaw Komorowski i Grzegorz Schetyna spiskuj razem przeciwko

12-11-2011
autor: Marian Pika
Sejmowe ordzie prezydenta Komorowskiego potwierdzio determinacj obozu rzdzcego do likwidacji waluty narodowej i wprowadzenia Polski do strefy euro. Zostao ono poprzedzone oficjaln deklaracj rzdu... »

11-11-2011
autor: Krzysztof Kawcki
Jarosaw Kaczyski napisa ksik. Ma to by, jak napisa - „podr przez polsk histori najnowsz, ale take przez wasne ycie”. (Jarosaw Kaczyski, Polska naszych marze, 2011). Lider... »

04-11-2011
autor: Marian Pika
Ostatnia klska PIS spowodowaa radykalny spadek nadziei na zwycistwo w kolejnych wyborach wrd czonkw i sympatykw tej partii. Co prawda prezes Kaczyski ogosi 'strategie' budapesztask, a wielu... »

27-10-2011
autor: Marian Pika
W mediach toczy si dyskusja nad kryzysem strefy euro. Pojawiaj si dywagacje, czy ta strefa si rozpadnie i jakie mog by konsekwencje upadku wsplnej waluty, albo przynajmniej jakie bd konsekwencje... »

14-10-2011
autor: Tomasz Miller
10 lat temu po tym jak swoj prac koczya koalicja AWS-UW doszo do prawdziwego trzesinia ziemi na polskiej scenie politycznej. Ani AWS ani UW do Sejmu si nie dostay. Za to wysokie zwycistwo osign... »

27-09-2011
autor: Marian Pika
Donald Tusk zapowiadajc we wrzeniu 2008 roku, wdroenie programu likwidacji waluty narodowej i przyjecie euro, ujawni charakter swych rzdw. Bya to decyzja, nie tylko nieprzemylna i lekkomylna,... »

20-09-2011
autor: Tomasz Miller
Dzi najczciej komentowanymi sprawami byy: wyjazd w Polsk tuskobusa, konferencja PiS, a take przekroczenie w sondaach progu wyborczego przez Ruch Palikota. W swoim tekcie chciabym si skupi na... »

02-08-2011
autor: Tomasz Miller
Kiedy liderzy Prawicy Rzeczypospolitej w wielu rozmowach mwi, e gdyby mieli do wyboru koalicj z PO bd z SLD to wybraliby t pierwsz parti, wiele osb stuka si w gow. Na tej podstawie wysnuwaj... »

14-07-2011
autor: Tomasz Miller
Dzi na internetowych stronach "Rzeczypospolitej" mona byo znale informacj dotyczc finalizowania rozmw w sprawie wsplnego startu w nadchodzcych wyborach komitetw PJN z Prawic Rzeczypospolitej... »

24-06-2011
autor: Tomasz Miller
W poniedziaek 20 czerwca po godzinie 13 Marek Jurek pojawi si pod namiotem Solidarnych 2010, gdzie odpowiada na pytania Samuela Pereiry, a na koniec na kilka pyta od innych uczestnikw spotkania.

19-06-2011
autor: Tomasz Miller
W ostatni sobot na antenie TV Trwam miaem mozliwo obejrzenia wywiadu z Joachimem Brudziskim. Kilka kwestii tam poruszanych troch mnie zaskoczyo.

Po pierwsze wypowied posa na temat... »

05-06-2011
autor:
Wczoraj Roman Polaski ogosi, e mimo wczeniejszych zapewnie, nie pojawi si na 36. Festiwalu Filmw Fabularnych w Gdyni. Kilka dni temu liderzy Prawicy Rzeczypospolitej: Marek Jurek i Marian Pika... »

31-05-2011
autor: Tomasz Miller
Dzi Jarosaw Kaczyski ogosi, e jednym z priorytetw Polski podczas jej prezydencji w Unii Europejskiej powinna by walka z przeladowaniem chrzecijan. Prezes PiS twierdzi, e w ostatnim (duszym)... »

27-05-2011
autor: Tomasz Miller
Wczoraj pnym wieczorem na stronie Solidarnych 2010 pojawio si owiadczenie stowarzyszenia namawiajce wszystkich do gosowania na PiS. Sygnatariusze tego owiadczenia swj apel argumentuj tym, e

14-01-2011
autor: Marian Pika
Za sukces wyborczy Platformy maj zapaci swoim przyszym zabezpieczeniem emerytalnym obecni i przyszli emeryci — uwaa publicysta i polityk

Ogoszona przez premiera Donalda Tuska... »

09-01-2011
autor: Pawe Milcarek
„Pewne przysowie mwi: eby zwyciyo zo, wystarczy, eby dobro nie robio nic. Musimy oprotestowa zo. Tych gonych nie jest wielu, oni tylko gono krzycz. Szeptem moglibymy ich zaguszy,... »

19-12-2010
autor: Marian Pika
Platforma jest tylko pozorn wadz, a PIS pozorn opozycj. Koncentrujc uwag na wzajemnej walce, obie partie doprowadziy do swoistego bezrzdu – pisze publicysta i polityk


26-11-2010
autor: Marian Pika
Prezydencki projekt nowelizacji Konstytucji zmierza w kierunku przyjcia przez Polsk euro

Unijna machina przyspiesza. Pod koniec listopada na szczycie przywdcw pastw Unii podjto decyzj... »

12-11-2010
autor: Marian Pika
Ostatni szczyt przywdcw pastw unijnych zleci przewodniczcemu Unii Hermanowi Van Rompuy'owi przygotowanie projektu zapisw na szczyt grudniowy. Inicjatorem tej nowelizacji s Niemcy wspierane przez... »

26-11-2009
autor: Marek Somski
Niezwyk wraliwo wykaza Europejski Trybuna zajmujcy si rzekomo prawami czowieka na cierpienia jakich doznaje ateista na widok symboli religijnych w miejscu publicznym. Sdziowie Trybunau poruszeni... »

16-09-2009
autor: Marian Pika
Leszek Balcerowicz jest nieoceniony. Zawsze ma gotowe rady na rozwizanie problemw gospodarczych i budetowych - pisze Marian Pika, byy polityk PiS, obecnie Prawicy Rzeczpospolitej

Teraz... »

09-06-2009
autor: Marian Pika
Wejcie Zbigniewa Ziobro do Parlamentu Europejskiego, jest okazj do samodzielnej dziaalnoci politycznej. Tymczasem Jarosaw Kaczyski nie jest w stanie znie w swoim otoczeniu osoby, ktrej nie kontroluje... »

04-05-2009
autor: Marian Pika
Prezydent Lech Kaczyski z uporem powtarza, i podpisze ratyfikacj traktatu lizboskiego w momencie jego ratyfikacji przez nard irlandzki. Ta deklaracja polskiego prezydenta jest elementem nacisku na... »

17-01-2009
autor: Marian Pika
Nie interes narodowy, nie obrona suwerennoci gospodarczej, ale naga wadza jest celem polityki braci Kaczyskich

Tego tekstu "Nasz Dziennik" nie zechcia opublikowa. Na jego amach Artur... »

17-01-2009
autor: Marian Pika
Nie interes narodowy, nie obrona suwerennoci gospodarczej, ale naga wadza jest celem polityki braci Kaczyskich

Tego tekstu "Nasz Dziennik" nie zechcia opublikowa. Na jego amach Artur... »

30-12-2008
autor: Marian Pika
Niepodlego Polski – najpierw jej odzyskanie, potem utrwalenie – to dziedziczne zadanie polskiej inteligencji, jako grupy szczeglnie odpowiedzialnej za zachowanie tosamoci narodowej i

21-12-2008
autor: Marian Pika
Czy szkoy bd miay obowizek zatrudnia aktywistw gejowskich jako nauczycieli? Projekt ustawy o zakazie dyskryminacji, ktry przygotowuje Ministerstwo Pracy, zawiera bardzo niepokojce treci.
»

07-12-2008
autor: Marian Pika
Powraca sprawa witowania niedzieli, a waciwie niedzieli wolnej od pracy w handlu. Walka o prawo do witowania niedzieli przez pracownikw handlu ma dug histori. Jeszcze w Sejmie zdominowanym przez... »

07-12-2008
autor: Marian Pika
Z kadym tygodniem, a nawet z kadym dniem rozwiewaj si nadzieje rzdu na bezbolesne przeczekanie wiatowego kryzysu gospodarczego. Kolejne prognozy ekonomiczne coraz bardziej obniaj przyszoroczne... »

07-11-2008
autor: Lucyna Winiewska
Mona dyskutowa, czy reforma ochrony zdrowia bdzie tematem aktualnym zawsze, czy mona zbudowa jej ostateczny ksztat. Trzeba mie bowiem wiadomo, e nie ma idealnych rozstrzygni w tej dziedzinie,... »

19-09-2008
autor: Marian Pika
Ceny ropy i gazu, podobnie jak i wikszoci surowcw, utrzymuj si na wysokim poziomie lub wzrastaj. Jednym z powodw takiego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwj Chin i Indii, ktre niczym pompy ssce,... »

15-09-2008
autor: Marian Pika
Wycig o euro, ktry zaproponowa premier Tusk, jest szkodliwy z punktu widzenia gospodarki i pastwa. Tusk chce uchodzi za prymusa Europy - kiedy zapowiada, e Polska bdzie pierwszym pastwem, ktre... »

02-09-2008
autor: Marian Pika
Porozumienie pomidzy PiS a SLD w sprawie utrzymania prezydenckiego weta do ustawy medialnej wielu przyjo jako przypadkow zbieno interesw dwch zasadniczo wrogich sobie si politycznych. Jednak

08-07-2008
autor: Marian Pika
Naleymy do najszybciej kurczcych si narodw Europy. W Polsce wystpuje jeden z najniszych wspczynnikw dzietnoci. Pokolenie dzieci jest mniejsze od pokolenia rodzicw o 40 procent. Tak dzieje si... »

09-06-2008
autor: Marian Pika
Czowiek atwo oswaja si nawet z najstraszniejsz rzeczywistoci. Przykady cakowitego znieczulenia wobec za znamy z historii. Niektrzy tumacz, i znieczulica jest form przetrwania. Ale chyba nigdy... »

06-06-2008
autor: Marian Pika
Nigdy do tej pory uzupeniajce wybory do Senatu nie cieszyy si wielkim zainteresowaniem. Brao w nich udzia najwyej kilka procent uprawnionych wyborcw. Dzi nie wiadomo, ile osb wemie udzia w

03-06-2008
autor: Marian Pika
Debata wok traktatu lizboskiego, a zwaszcza spory dotyczce konsekwencji jego ratyfikacji podjy na nowo kwestie charakteru i jakoci naszej polityki europejskiej w ogle. Niestety, zgoda na ratyfikacj... »

25-05-2008
autor: Marian Pika
W tym roku podatnicy mieli po raz pierwszy okazj do odliczenia od podatku sumy 1145 z na kade dziecko. Mona powiedzie, e poza zlikwidowanymi przez SLD duszymi urlopami macierzyskimi to pierwszy... »

08-05-2008
autor: Marian Pika
Uzupeniajce wybory do Senatu nigdy nie cieszyy si wielkim zainteresowaniem. W najlepszym razie frekwencja wynosia kilka procent, uznawano bowiem, e pojedyncze zmiany w izbie wyszej nie zmieniaj... »

23-04-2008
autor: Marian Pika
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przegosowao 16 kwietnia br. "Raport o dostpie do bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie". Cho nie ma on mocy prawnej, to jest kolejnym politycznym i propagandowym... »

10-04-2008
autor: Marian Pika
Ostatnie wybory wzmocniy plemienne tendencje naszej polityki. Identyfikacja dwch wielkich obozw politycznych ma charakter przede wszystkim negatywny. Natomiast ich koncentracja na deniu do maksymalizacji... »

10-04-2008
autor: Marian Pika
Debata na temat ustanowienia Centrum przeciwko Wypdzeniom w istotny sposb zmienia nie tylko niemiecki ogld historii, ale take rzuca nowe wiato na postrzeganie przez Niemcw wasnego miejsca we wsplnocie... »

04-04-2008
autor: Marian Pika
Historycy twierdz, e w czasie reformacji w Anglii, Prusach Wschodnich, krajach skandynawskich ludziom zmieniono religi zupenie bez ich wiadomoci, poniewa przy udziale tamtejszych biskupw krok po... »

01-04-2008
autor: Marian Pika
Marian Pika
W sytuacji zapaci demograficznej, narastajcej infiltracji muzumaskiej oraz dynamizmu gospodarczego innych kontynentw Unia walczca z jedyn si duchow zdoln pchn now energi... »Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]