Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Partia / Reforma polityczna

"Silna Polska dla cywilizacji ycia"

zaoenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej

[ pobierz pdf ]


Reforma polityczna

Ordynacja wikszociowa to rodek do naprawy pracy Sejmu, zoonego z bezporednio wybranych posw, ponoszcych osobist odpowiedzialno przed swoimi wyborcami. Zasadnicz cech dzisiejszego kryzysu jest zdominowanie rnic ideowych i programowych przez ambicje kierownictw partyjnych, wykorzystujcych swoje stronnictwa jak zdyscyplinowane armie do rozgrywania niekoczcych si konfliktw. Odbywa si to kosztem i realizacji konkretnych zobowiza spoecznych, i zdolnoci ugrupowa do wsppracy.

Cao ...


Zmiana finansowania partii politycznych

Partie dostan mniej pienidzy, ale tyle, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. W tej chwili partie dostaj z budetu na pi lat pienidze, dlatego, e kiedy tam wygray wybory i nie podlega to adnej weryfikacji. My uwaamy, e trzeba wprowadzi rwnolegy do mechanizmy 1% na organizacje pozarzdowe, mechanizm 1% na partie polityczne. Jeli kto chce, eby pienidze, ktre oddaje, trafiy do wybranej partii politycznej, to tam id. Ale za rok moe tych pienidzy w ogle nie da i partie dostaj tyle pienidzy, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. Nie jest to w aden sposb gwarantowane.Inicjatywy


Mimo braku wsparcia klubu Prawa i Sprawiedliwoci korzystnej dla polskich rodzin zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego, udao si uchwali poprawk Prawicy Rzeczypospolitej oraz Ligi Polskich Rodzin zwikszajc ulg podatkow na kade dziecko do kwoty 1145,08 z.
Przegosowana ustawa, zmniejszajca podatki dla rodzin, stanowi wielki sukces polityki na rzecz polskich rodzin, polityki prowadzonej przez Prawic Rzeczypospolitej.

Cao ...

4.09. Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Rzeczpospolitej, Marek Jurek, powiedzia na wtorkowym briefingu w Sejmie, e ustawy prorodzinne, m.in. dotyczce wyduenia urlopw macierzyskich, naley przegosowa jeszcze w tej kadencji Sejmu. Jego zdaniem, nastpny Sejm moe bowiem dysponowa "mniejsz wikszoci" na rzecz praw rodziny.

Cao ...

15.6.Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, powiedzia w pitek, e jego koo, wsplnie z PSL, przedstawi projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.

Cao ...


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]