Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
29-03-2014
PiS przedstawił listę kandydatów do PE w okręgu z okręgu nr 10 (Małopolska i Świętokrzyskie - Piąty na liście jest Leszek Murzyn

Europejska drużyna PiS. "Walczymy o zwycięstwo"

Prawo i Spra­wie­dli­wość za­pre­zen­to­wa­ło swo­ich kan­dy­da­tów, któ­rzy będą wal­czyć o man­da­ty do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z okrę­gu ma­ło­pol­sko-świę­to­krzy­skie­go. Listę otwie­ra prof. Ry­szard Le­gut­ko. Dalej są An­drzej Duda, Ry­szard Ter­lec­ki i Beata Go­siew­ska. - Wal­czy­my o zwy­cię­stwo – mó­wi­ła Beata Szy­dło.

Kandydatów PiS zaprezentowała wiceprezes partii Beata Szydło. - Jesteśmy nastawieni na ostrą walkę i zwycięstwo, mamy doskonałą reprezentację z różnych środowisk, z ogromnym doświadczeniem. Nasi kandydaci mają poczucie, że Polska i nasze regiony muszą mieć dobrą reprezentację w PE. Jesteśmy w takim okresie rozwoju naszego kraju, że potrzebni są ludzie, którzy będą wiedzieli jak zabiegać o najważniejsze sprawy – powiedziała wiceprezes PiS.

Listę z okręgu nr 10 otwiera prof. Ryszard Legutko, aktualny europoseł, były minister edukacji. Na drugim miejscu znajduje się poseł Andrzej Duda, szef sztabu PiS w eurowyborach. Na trzecim miejscu jest poseł Ryszard Terlecki, były działacz opozycji antykomunistycznej.

Dopiero na czwartym miejscu znajduje się pierwsza kobieta, którą jest Beata Gosiewska, senator, wdowa po Przemysławie Gosiewskim, który zginął w Katastrofie smoleńskiej. Z piątego miejsca startuje Leszek Murzyn, były poseł, szef Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka w Małopolsce.

Kolejne dwa miejsca zajmują kobiety, posłanki Barbara Bartuś i Anna Paluch. Na miejscu ósmym znajduje się senator Bogdan Pęk, na dziewiątym posłanka Barbara Babula, a listę zamyka poseł Edward Czesak.

Lider listy Ryszard Legutko przekonywał, że PiS jest partia proeuropejską. - Jesteśmy zwolennikami UE, tak jak ona została założona w poprzednich wersjach, jako instytucja, która ma łączyć narody, kraje, społeczności i umożliwiać współpracę między narodami. Jako instytucja, która oparta jest na wartościach europejskich wywodzących się ze starożytności i chrześcijaństwa – powiedział europoseł. - Jesteśmy za zmianami w UE, które tę współpracę umożliwią. Sprzeciwiamy się natomiast projektowi federacyjnemu, pomysłom na zbudowanie wielkiego biurokratycznego superpaństwa – dodał.

Andrzej Duda zapewniał, że kampania PiS będzie się opierać na spotkaniach kandydatów z wyborcami. Kampanię będzie wspierał także Jarosław Kaczyński. - Szczegółów na razie nie mogę ujawnić. Będą konwencje, spotkania, spoty. Zapewniam, że walczymy o zwycięstwo w wyborach w Polsce, jak i w Małopolsce i Świętokrzyskim – dodał Duda.


Źródło: Onet - http://wiadomosci.onet.pl/krakow/europejska-druzyna-pis-walczymy-o-zwyciestwo/y9cq3

m. in.http://wyborcza.pl/1,91446,15697757,Krakow__PiS_zaprezentowalo_swoich_kandydatow_w_okregu.html

http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/28805/GutMostowy_i_Paluch_chca_do_Europarlamentu.html

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ryszard_legutko_liderem_listy_pis_w_okregu_malopolskoswietokrzyskim_na_4_miejscu_beata_gosiewska_299835.html?sesja_gratka=c8d8c2e3e8b5765163ad40885bab1c84

http://www.krakowniezalezny.pl/category/kronika-wydarzen/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]