Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-07-2014
Pierwsza sesja plenarna Parlamu Europejskiego - Marszaek Marek Jurek zosta czonkiem Podkomisji Bezpieczestwa i Obrony (SEDE) oraz zastpc w ...

Pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego z udziaem marszaka Marka Jurka.

Zakoczy si tydzie pracy europosw w Strasburgu, podczas ktrego miaa miejsce pierwsza sesja plenarna smej kadencji Parlamentu Europejskiego. W trakcie sesji zosta wybrany przewodniczcy izby (Martin Schulz), czternastu jego zastpcw oraz piciu kwestorw.

Do zada wiceprzewodniczcych naley prowadzenie obrad i przejmowanie obowizkw przewodniczcego w razie jego nieobecnoci. Polsk w tym gronie reprezentuje pose Ryszard Czarnecki (PiS). Kwestorzy zajmuj si kwestiami administracyjnymi i finansowymi, wrd nich jest dwch Polakw, pose Karol Karski (PiS) i pose Bogusaw Liberadzki (SLD).

Podczas sesji zosta ogoszony skad komisji parlamentarnych, ktre peni istotn rol w procesie uchwalania nowego prawa unijnego. Marszaek Marek Jurek zosta czonkiem Podkomisji Bezpieczestwa i Obrony (SEDE) oraz zastpc w Komisjach: Spraw Zagranicznych (AFET) i Wolnoci Obywatelskich, Sprawiedliwoci i Spraw Wewntrznych (LIBE).

Zadaniem Podkomisji Bezpieczestwa i Obrony jest wspieranie Komisji Spraw Zagranicznych w kwestii wsplnej polityki zagranicznej i bezpieczestwa oraz polityki bezpieczestwa i obrony. Marszaek Jurek, podczas pracy w tej komisji, bdzie mia moliwoci pisania sprawozda, pierwszestwo w gosowaniach oraz moliwo skadania poprawek do sprawozda.

Komisja Spraw Zagranicznych zajmuje si m.in. kontaktami z pozostaymi instytucjami i organami Unii oraz organizacjami midzynarodowymi, wzmacnianiem stosunkw politycznych z krajami trzecimi, nadzorem nad Europejsk Sub Dziaa Zewntrznych. Komisja Wolnoci Obywatelskich, Sprawiedliwoci i Spraw Wewntrznych ma m.in.uprawnienia w zakresie ochrony praw obywatelskich, praw czowieka i praw podstawowych na terytorium Unii. Marszaek w ramach tych komisji moe rwnie zosta autorem raportu oraz w sytuacji braku penych czonkw, zastpowa ich we wszystkich dziaaniach.

W przyszym tygodniu w Brukseli odbd si posiedzenia konstytutywne komisji, na ktrych zostan wybrane ich wadze.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]