Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-08-2016
Przesanie i apel na Dzie Mczennikw Odishy

Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Przesanie i apel na Dzie Mczennikw Odishy

Znak braterskiej mioci, Kocioa Powszechnego, czyli dlaczego chrzecijanie w Polsce pragn przyczy si do obchodzonego przez Koci w Indiach 30 sierpnia Dnia Mczennikw Odishy.


Indie s jednym z najludniejszych i najwikszych pastw wiata – zamieszkuje je ponad 1,2 miliarda osb. W tak ogromnym pastwie chrzecijanie stanowi niewielki procent mieszkacw, jednak stanowi wielk wsplnot, liczc dziesitki milionw osb.

Wyznawcy Chrystusa nieustannie dowiadczaj represji ze strony przewaajcej znacznie wikszoci wyznania hinduistycznego, ktra zyskaa w ostatnich latach wsparcie ze strony rzdzcych Indiami antychrzecijaskich politykw. Niejednokrotnie przeladowania kocz si dla chrzecijan mierci w mczarniach. Tak byo w stanie Odisha.

Odisha jest wschodnim stanem Indii, ktry w 2008 roku sta si miejscem najwikszych przeladowa chrzecijan we wspczesnej historii Indii. Ich epicentrum znalazo si w Kandhamal – centralnym regionie archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar. W wyniku przeladowa zgino niemal 100 osb, za 50 000 stracio dach nad gow.

Wrd zabitych byy osoby starsze, niepenosprawne, dzieci i kobiety.

Umierali oni w mkach, lecz do koca odwanie dawali wiadectwo wiary w Chrystusa. Nie oszacowano liczby osb, ktre zostay ranne i dowiadczyy psychicznej traumy. Istniej raporty mwice o licznych gwatach na kobietach. Wiele kociow i innych miejsc kultu zostao zniszczonych, wiele szk, oraz biur organizacji charytatywnych zostao zdewastowanych, okoo 50 tys. osb zostao przesiedlonych i przebywao w obozach dla wysiedlecw, ponad 10 tys. dzieci musiao przerwa nauk, z powodu wysiedle i strachu przed przeladowaniami.

W tym roku abp John Barwa z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar powoa zesp do prowadzenia procesu kanonizacyjnego "Mczennikw Odishy", celem ogoszenia ich przez Koci witymi.
Dla ich upamitnienia, ustanowi dzie 30 sierpnia "Dniem Mczennikw Odishy".

Fundacja Christiani pozostaje w staym kontakcie z chrzecijanami w Kandhmal niesie im wsparcie duchowe i materialne. Chrzecijanie w Indiach zawsze bardzo prosz o pami w modlitwie.

30 sierpnia Dzie Mczennikw Odishy jest znakomit okazj, aby t nasz pami w modlitwie bardzo mocno okaza. To e moemy si za nich modli jest dla nas chrzecijan yjcych w Polsce wielkim darem. Mczennicy z Odishy ucz nas prawdziwej wiary w Chrystusa i wskazuj nam drog do odnalezienia si w Kociele Powszechnym. Zbyt czsto zapominamy o tym, e wielki dar Kocioa Powszechnego, to take odpowiedzialno za siebie nawzajem, szczeglnie na nasz mio i pomoc zasuguj siostry i bracia cierpicy i przeladowani za wiar.
Polacy maj cigle w pamici radosne i pene entuzjazmu dowiadczenie powszechnego i modego wiar Kocioa, ktry przyby do naszego kraju na wiatowe Dni Modziey. Wsplnota wiary okazaa si na tyle silna, e nie miay znaczenia rnice kulturowe czy jzykowe. Nie mona jednak zatrzyma si na samym dowiadczeniu spotkania. Jego owocem powinna by wiksza troska o Koci nie tylko w wymiarze partykularnym, lecz take powszechnym, a zwaszcza troska o przeladowanych braci w wierze.

Pierwszym i podstawowym odruchem chrzecijanina powinna by modlitwa, ktra zarazem jest najpotniejszym orem w walce ze zem. Dlatego te apelujemy do wszystkich wierzcych w Chrystusa- do indywidualnych osb, do grup oraz do wsplnot o jedno
z przeladowanymi w Indiach chrzecijanami. Niech 30 sierpnia stanie si dniem, w ktrym cierpicy bracia z Indii otrzymaj dar zjednoczonej modlitwy Kocioa w Polsce. Modlimy si w tym czasie w szczeglnoci za porednictwem w. Jana Pawa II – Apostoa Miosierdzia Boego i nauczyciela chrzecijaskiej solidarnoci. Niech podjte w tym czasie postanowienia bd take wyrazem naszej dojrzaoci do odpowiedzialnoci za Koci. Niech ten dzie pamici i modlitwy wyzwoli w nas trwae siy duchowe i spoeczne do rozwijania we wspczesnym wiecie „wyobrani miosierdzia” oraz do wzrastania
w kulturze solidarnoci, ktrej rdem dla chrzecijanina jest zawsze najpierw Pan Nasz Jezus Chrystus.

Fundacja Christiani
Towarzystwo Pracy i Kultury Solidarnoci Chrzecijaskiej „Ecce homo”
Apostolstwo Modlitwy przy Sanktuarium Matki Boej Trybunalskiej
Prawica Rzeczypospolitej

Warszawa, 24 sierpnia 2016 rokuCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]