Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-10-2016
Owiadczenie ECPM w obronie Polski - w obronie ycia dzieci nienarodzonych.

Europejski Chrzecijaski Ruch Polityczny ze zdecydowan dezaprobat odnosi si do atakw podjtych w Parlamencie Europejskim na dziaania polskiego spoeczestwa cywilnego w obronie ycia dzieci nienarodzonych.
Przede wszystkim Unie Europejska nie ma kompetencji do wypowiadania si na temat aborcji, co wielokrotnie potwierdzaa Komisja Europejska.

Ponadto artyku 2 Karty Praw Podstawowych, ktry mwi, e „kady ma prawo do ycia”, jest otwarcie naruszany przez wikszo pastw Unii Europejskiej, a Polska naley do mniejszoci krajw, ktre nadal wcielaj go w ycie w najszerszej formie, czyli od poczcia do naturalnej mierci.
Natomiast orzeczenie polskiego Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja 1997 mwice, e „ycie w demokratycznym pastwie prawa musi pozostawa pod ochron konstytucyjn w kadym stadium jego rozwoju”, moe suy za przykad innym krajom Europy.

Nawet ci, ktrzy z tym Orzeczeniem si nie zgadzaj - powinni pamita, e stanowi ono cze demokratycznego porzdku prawnego suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

rdo: ECPMCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]