Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-02-2019
Inauguracja kampanii ECPM

W rod 20 lutego br. w Brukseli Europejski Chrzecijaski Ruch Polityczny (ECPM), do ktrego naley Prawica Rzeczypospolitej, zainaugurowa kampani przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W konferencji uczestniczyli politycy ECPM z caej Europy, m.in. Branislav kripek (Sowacja, przewodniczcy ECPM), Marek Jurek, Peter van Dalen i Bert Jan Ruissen (Holandia), Arne Gericke (Niemcy), Jean-Frdric Poisson (Francja), Ladislav Ilcic (Chorwacja).

Podczas wydarzenia zaprezentowano manifest programowy ECPM, zawierajcy priorytety, ktrymi bd si kierowa posowie do Parlamentu Europejskiego przyszej kadencji z ramienia ECPM. Do tych priorytetw nale m.in.:
- promowanie chrzecijaskich korzeni Europy
- reformowanie UE w duchu Europy Ojczyzn
- priorytetowe traktowanie rodziny opartej na maestwie jednej kobiety i jednego mczyzny
- ochrona godnoci ludzkiej i promowanie polityki ochrony ycia od poczcia do naturalnej mierci
- zwalczanie nowoczesnego niewolnictwa i handlu ludmi
- obrona zewntrznych granic UE.

Manifest ma 36 stron i skada si z 7 rozdziaw:
1. Europa godnoci ludzkiej
2. Ekonomia, ktra dziaa dla ludzi i planety
3. Zdrowe rodziny i zdrowe maestwa
4. Wolno, bezpieczestwo i stabilno
5. Zwalczanie handlu ludmi
6. Reformowanie Unii Europejskiej
7. Zachowanie kultury i dziedzictwa chrzecijaskiego

Europejski Chrzecijaski Ruch Polityczny (ECPM) jest jedyn europejsk parti polityczn o wyranym chrzecijaskim profilu. Aby przyczyni si do dobrobytu ludzi w Europie, ECPM zjednoczya partie i politykw wok wartoci chrzecijaskich, aby stworzy polityczne rozwizania kluczowych problemw UE.

ECPM powsta w 2002. Powoao go 15 ugrupowa chrzecijaskich w trakcie wsplnej konferencji w Lakiteleku na Wgrzech. W 2012 partia staa si europarti uznawan przez Uni Europejsk.Ruch zrzesza kilkanacie ugrupowa politycznych, m.in. holenderskie ChristenUnie i Polityczn Parti Protestantw, szwajcarsk Ewangelick Parti Ludow, ukraiski Zwizek Chrzecijasko-Demokratyczny, estosk Parti Estoskich Chrzecijaskich Demokratw, gruziski Ruch Chrzecijasko-Demokratyczny czy chorwacki Hrast. 29 maja 2015 do ECPM przystpia Prawica Rzeczypospolitej.

Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]