Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
05-04-2022
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie konsultacjach dotyczących reformy ordynacji podatkowej

W naszej ocenie pakiet ustaw przyjętych w 2021 r. przez Sejm Polski, zwany Polskim Ładem, obciążony jest szeregiem wad. Naszym zdaniem główną wadą Polskiego Ładu jest wysoki stopień skomplikowania ordynacji podatkowej, dlatego z uznaniem przyjmujemy działania Polskiego Rządu zmierzające do uproszczenia systemu podatkowego i obniżenia poziomu obciążeń podatkowych.

Polacy oczekują niskich, ale przede wszystkim prostych podatków.

W związku z planami przywrócenia ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, apelujemy by nie dyskryminować pełnych rodzin. Postulujemy by rodzice mogli rozliczać się razem z wychowywanymi dziećmi. Na jednym zeznaniu podatkowym obowiązująca kwota wolna od podatku (w 2022 r wynosząca 30 000 zł) powinna być mnożona przez liczbę członków rodziny. Wspólnie osiągnięty przez pracujących członków rodziny dochód pomniejszony o tak obliczoną kwotę wolną od obciążeń, powinien być podstawą do obliczenia należnego podatku.

Obniżenie poziomu podatku dochodowego z 17% do 12% oceniamy pozytywnie, jednak uważamy, że dobrze skonstruowany system danin powinien być prosty, dlatego proponujemy o ustanowienie 10% podatku dochodowego, dla podatników osiągających dochód poniżej pierwszego progu podatkowego, oraz 10% składki zdrowotnej.

Od lipca wspólne rozliczanie z kwotą wolną niedyskryminujących rodziców z dziećmi, a od stycznia2023 zrównanie składki zdrowotnej i podatku PIT 10% (z 12 i 9) wraz z indeksacją inflacyjną kwoty wolnej od podatku (od 2023 r., o 5,1% inflacją roczną z 2021 r.).

Naturalnym dążeniem podatników jest minimalizacja obciążeń podatkowych. Wprowadzenie przywilejów podatkowych (o wiele większych niż do tej pory) dla rodzin niepełnych byłoby czynnikiem stymulującym zarówno rozpad rodzin jak i co bardzo groźne na przyszłość drastyczny wzmocnienie tendencji do nie zawierania związków małżeńskich.

Ma to zdecydowanie negatywny wpływ zarówno na dzietność jak i wychowanie dzieci. Dlatego zmiany podatkowe powinny korzystnie wpływać na stabilność i trwałość rodzin.

Przypominamy, że najlepszym środowiskiem do rozwoju dzieci jest pełna rodzina, a zmiany w prawie podatkowym nie mogą pogarszać sytuacji polskich rodzin.

Instytucje Państwa Polskiego powinny stwarzać warunki do rozwoju rodziny. Inicjatywy de facto zachęcające do zrywania więzi rodzinnych są bardzo szkodliwe.

Ze zrozumieniem przyjmujemy troskę o samotnych rodziców i ich dzieci, wyrażoną poprzez propozycję skierowanej dla nich ulgi, jednak apelujemy o niedyskryminowanie małżonków z dziećmi.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Paweł Adamiak
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]