Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
13-05-2022
Nadchodzi czas Trójmorza! - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Konflikt między Federacja Rosyjską a Ukrainą wpłynął na system bezpieczeństwa w Europie. Mimo olbrzymiego serca Polaków i środków zaangażowanych przez państwo polskie w pomoc narodowi i państwu ukraińskiemu spotykamy się z ciągłym brakiem zrozumienia ze strony instytucji Unii Europejskiej, przekładającym się na blokowanie swobodnego rozwoju Polski. Mając na uwadze zagrożenie ze strony Rosji, jest to czas, w którym Polska musi zintensyfikować działania w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz Bukaresztańskiej Dziewiątki. Powinniśmy inspirować te geopolityczne projekty, przez wyważoną i skuteczną politykę oraz działania dyplomatyczne. Warto podkreślić w tym kontekście rolę Polski i Węgier, które proporcjonalnie na jednego mieszkańca, przyjęły największą liczbę uchodźców z Ukrainy, którym stale pomaga, prowadząc największą humanitarną akcję w dziejach swojego krajów. Polska musi przyjąć na siebie rolę państwa umiejętnie prowadzącego współpracę w regionie, ewentualnie łagodzącego możliwe spory, co przyczyni się do tworzenia podstaw dla unii w środku Europy, do której z czasem mogłyby dołączyć Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy państwa bałkańskie.

W dzisiejszych czasach musimy dbać o sojuszników, szczególnie tych, którzy rozumieją czym był komunizm i sowieckie zniewolenie. Dziś wolne serce Europy bije w jej środku. Musimy bronić Wiary, tradycji, rodziny i życia, miejscem dla tego może stać się region trójmorski, jako bufor bezpieczeństwa między chęcią dominacji imperialistów z różnych stron.

Jednocześnie apelujemy do osób, sprawujących władzę w naszym kraju o stworzenie ram informacyjnych dla współpracy w ramach Trójmorza, których dziś brakuje, poprzez budowę międzynarodowych portali internetowych, a docelowo radia i telewizji, które skoncentrują się na rzetelnej wymianie wiadomości z tego obszernego i zróżnicowanego regionu. Wzywamy władze do podjęcie zdecydowanych działań, których do tej pory nie podjęto i nadrobienia politycznych zaległości w tym zakresie. Niech żyje Rzeczpospolita! Nadchodzi czas Trójmorza!

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusław Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]