Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
14-11-2009
Apel do Marka Jurka

Za rok po raz piąty od czasu odzyskania niepodległości w 1989 r. będziemy wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej. Doświadczenia okresu budowy wolnej Polski wskazują na konieczność prowadzenia polskich spraw przez osoby o nieposzlakowanym życiorysie, troszczące się w pierwszej kolejności o dobro wspólne, odznaczające się głębokim patriotyzmem, poczuciem honoru i odpowiedzialności. Szczególnie teraz, kiedy nasz kraj bierze udział w strukturach Unii Europejskiej, potrzeba aby na jego czele stanął prawdziwy mąż stanu, twardo broniący interesu Polski.

Uważamy, iż wymienione wyżej cechy oraz doświadczenie potrzebne do odpowiedzialnego sprawowania najwyższych urzędów posiada marszałek Marek Jurek.

Niewątpliwie w ciągu dwudziestu lat udziału w życiu politycznym niepodległej Polski Marek Jurek zyskał potrzebne rozeznanie w funkcjonowaniu instytucji Państwa: w parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i wreszcie kierując pracami Sejmu RP jako jego marszałek.

Marek Jurek wielokrotnie wykazywał się cechami charakteru niezbędnymi dla męża stanu: suwerennością, uczciwością, kulturą i wiernością wobec zasad. Zarówno śmiała działalność w niepodległościowej opozycji lat 70. i 80. ubiegłego wieku, budowa samodzielnej pozycji po roku 1989, jak wreszcie odwaga bycia „dysydentem w państwie POPiS” – to nie puste deklaracje, lecz życiowe świadectwa hartu ducha.

Jesteśmy przekonani, że pośród polskich polityków marszałek Marek Jurek wyróżnia się szczególnym świadectwem poświęcenia osobistej kariery na rzecz wierności zasadom i respektowania ładu moralnego przejawiającego się w prawnych gwarancjach cywilizacji życia.

Biorąc to wszystko pod uwagę pragniemy zwrócić się do pana marszałka Marka Jurka o zgłoszenie swojej kandydatury w wyborach prezydenckich 2010 r. Mając świadomość „zabetonowania” polskiego życia politycznego przez układ wielkich partyjnych machin wyborczych, robimy to by umożliwić wielu Polakom dokonanie suwerennego wyboru z mocnym przekonaniem o jego słuszności.

Tylko odważne decyzje jednostek są warunkiem koniecznym niezbędnych zmian w życiu wspólnoty narodowej i politycznej. Dlatego mamy nadzieję na szybką decyzję marszałka Marka Jurka o kandydowaniu na najwyższy urząd publiczny w naszym kraju./-/ Ks. Prałat Witold Andrzejewski (duszpasterz opozycji w czasach komunistycznych)

/-/ Prof. Jacek Bartyzel (wykładowca akademicki, UMK w Toruniu)

/-/ Prof. Bogdan Chazan (Przewodniczący Mater Care International, członek Rządowej Rady Ludnościowej)

/-/ Jan Maria Jackowski (b. Przewodniczący Komisji Kultury Sejmu RP)

/-/ Michał Jeżewski (Fronda)

/-/ Bogusław Kania (przedsiębiorca, Legatus Polska)

/-/ Piotr Kaznowski (Redaktor naczelny "Christianitas")

/-/ Bogusław Kiernicki (Prezes Fundacji św. Benedykta, b. Prezes Polskiego Radia S.A.)

/-/ Dr Jacek Kowalski (historyk sztuki, UAM w Poznaniu)

/-/ Prof. Grzegorz Kucharczyk (Polska Akademia Nauk)

/-/ Jacek Wiesław Łęski (lekarz, wydawca)

/-/ Ks. Stanisław Małkowski (duszpasterz opozycji w czasach komunistycznych)

/-/ Anna Milczanowska (Prezydent Miasta Radomska)

/-/ Władysław Motyka (Wiceprezes Związku Podhalan)

/-/ Dr Jan Musiał (wykładowca akademicki, PWSW w Przemyślu)

/-/ Ks. Dr Mirosław Nowosielski (wykładowca akademicki, UKSW w Warszawie)

/-/ Prof. Olgierd Nowosielski (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)

/-/ O. Andrzej Rębacz (Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin)

/-/ Elżbieta Ruman (dziennikarz)

/-/ Wojciech Stawiszyński (działacz podziemia solidarnościowego)

/-/ Robert Tekieli (dziennikarz, publicysta, b. Przewodniczący Rady Programowej TVP)

/-/ Prof. Piotr Tryjanowski (wykładowca akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

/-/ Dr Paweł Wosicki (Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia)

/-/ Dr Inż. Antoni Zięba (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka)

Źródło: Apel do Marka JurkaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]