Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
16-07-2010
Protest Prawicy Rzeczypospolitej przeciw międzynarodowej defiladzie homoseksualnej w Warszawie

Protest Prawicy Rzeczypospolitej
przeciw międzynarodowej defiladzie homoseksualnej w Warszawie

Zapowiedziana na jutro międzynarodowa defilada homoseksualna w Warszawie poniża naszą stolicę i nasz kraj. Przywódcy dominujących w naszym kraju sił politycznych deklarowali wielokrotnie gotowość obrony wartości chrześcijańskich w Europie. Dziś milczą, gdy inne państwa Europy występują przed Trybunałem Strasburskim w obronie praw krzyża w życiu publicznym. Milczą, gdy w obronie wartości chrześcijańskich występują na forum europejskim państwa Europy środkowej: Litwa, Rumunia, Bułgaria. Polska natomiast będzie pierwszym krajem Europy środkowej, pierwszym krajem wyzwolonym z komunizmu – gdzie będzie miała miejsce międzynarodowa defilada homoseksualna. Zamiast pionierem moralnej odbudowy Europy – stajemy się pionierem moralnej dekadencji Europy środkowej.
Akceptacja EuroPride to zaprzeczenie prawa Polaków do szacunku dla moralności publicznej. Konstytucja wyraźnie mówi w art. 57, że prawo do zgromadzeń nie ma charakteru absolutnego, a Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 9-10 wśród jego granic wskazuje ochronę moralności.
Doświadczenie pokazuje, że polityczny ruch homoseksualny nie tylko nie jest wyrazem praw człowieka, ale stanowi dla nich zagrożenie:
 dla wolności słowa, gdy domaga się represji za tzw. homofobię (jak te, które spotkały w Szwecji pastora Ake Greena),
 dla praw dziecka (gdy domaga się „prawa” do „adopcji” sierot przez pary homoseksualne),
 dla praw rodziny (gdy narzuca w szkołom – jak w Hiszpanii – propagandę homoseksualną w ramach edukacji polityczno-obywatelskiej),
 dla wolności religii (gdy domaga się – jak w Wielkiej Brytanii – „prawa” homoseksualistów do katolickich święceń duchownych).
Jutrzejsza międzynarodowa parada to efekt kompletnej bierności partii PO-PiS w zakresie polskiej polityki praw człowieka, a więc realizacji moralnego i społecznego dziedzictwa Jana Pawła II. Dziś Prawica Rzeczypospolitej pozostaje jedyną reprezentacją polityczną Polaków chcących zaangażowania Polski na rzecz wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Będziemy konsekwentnie realizować tę misję.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech Łuczyński, sekretarz generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]