Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
19-10-2010
Apel do Rządu, Sejmu i ugrupowań parlamentarnych

Apel do Rządu, Sejmu i ugrupowań parlamentarnych

Przed nadchodzącą debatą na temat sztucznego zapłodnienia in vitro – przypominamy, że najważniejszy aspekt sprawy, szacunek dla życia dziecka poczętego in vitro, nie jest kwestią pozbawioną regulacji przez polskie prawo. Nie można traktować go jako kwestii prawnie otwartej, niezależnie od retorycznych sporów o in vitro.
O sprawie tej zapominają projektodawcy wszystkich złożonych do Sejmu projektów.
Chęć abstrakcyjnej debaty nie może brać góry nad powinnościami państwa i rządami prawa.
Wskazujemy w tym kontekście na art. 157a Kodeksu Karnego, jak również na jego wykładnię, zawartą w uchwale Sejmu RP z 21 lipca RP 2006, mówiącą, że „niszczenie ludzkich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Za stanowiskiem tym głosowali wówczas – wraz z ogromną większością posłów – obecny premier Donald Tusk i obecna minister zdrowia Ewa Kopacz.
Nie można przechodzić obok tej jasnej dyspozycji polskiego prawa. Pomijanie jej oznacza lekceważenie dla rządów prawa, a także lekceważenie najbardziej podstawowego obowiązku Rzeczypospolitej, jaką jest używanie władzy określonej przez prawo dla ratowania życia ludzkiego.
Apelujemy do rządu, a w szczególności do ministerstwa zdrowia, o wyraźne przypomnienie, że niszczenie życia dzieci w fazie zarodkowej jest nielegalne.
W wypadku braku stosownych działań rządu – apelujemy do opozycji z Jarosławem Kaczyńskim na czele o zgłoszenie Rezolucji wzywającej wszystkie organy państwa do przestrzegania zawartej w art. 157 a Kodeksu Karnego ochrony życia i zdrowia każdego dziecka od momentu poczęcia, obojętne – in vitro czy in ventre.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej –
(-) Marek Jurek
Warszawa, 19 października RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]