Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
29-10-2010
Oświadczenie w sprawie efektywnych działań na rzecz przestrzegania art. 157a kodeksu karnego, wykluczającego jakiekolwiek działania przeciw zdrowiu dz

Zwracam się do Prokuratora Generalnego o podjęcie efektywnych działań na rzecz przestrzegania art. 157a kodeksu karnego, wykluczającego jakiekolwiek działania przeciw zdrowiu dziecka poczętego. Przypominam, że przed czterema laty Sejm RP wyraźnie (i ponad 83 % większością głosów) stwierdził, że „niszczenie ludzkich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”.
Jest oczywiste, że samo zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie przez Prokuratora Generalnego przyczyniłoby się do wstrzymania tej strasznej praktyki w laboratoriach, gdzie (w trakcie zabiegów sztucznego zapłodnienia in vitro) są zamrażane i niszczone dzieci w zarodkowej fazie swego życia. Przypominam również, że we wspomnianej uchwale Sejm powiedział, że „instrumentalne wykorzystywanie ciała ludzkiego i niszczenie życia poczętego jest drastycznym naruszeniem praw człowieka. Nie można go usprawiedliwić żadnymi okolicznościami i należy tych praktyk zaniechać, niezależnie od intencji, dla których są podejmowane”.
Jednocześnie stwierdzam z ubolewaniem, że podejmowane od wielu tygodni próby bezpośredniego przekazania i wyjaśnienia tego stanowiska panu prokuratorowi Seremetowi nie przyniosły żadnych rezultatów. Żaden z poprzednich prokuratorów generalnych nie izolował się tak od opinii publicznej, nie przejawiał takiego braku zainteresowania brakiem praworządności w zakresie ochrony życia poczętego.
Czy nowy model niezależności prokuratury generalnej ma polegać na jej arogancji wobec opinii publicznej?(-) Marek Jurek
przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 29 października RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]