Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Teksty posw
13-04-2005
 
Jan Pawe II i Sejm RP

YCIE Powiatu Woomiskiego nr 4 (17) 13 kwietnia 2005

Cay nard okazuje swoj mio i szacunek wobec Ojca witego. Wielu wiernych i niemal kada grupa spoeczna szuka w sowach papieskich sw takich, ktre szczeglnie odnosz si do nich. W tych poszukiwaniach wzili udzia parlamentarzyci, ktrzy zebrali si na specjalnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.

Sejm, ktry na co dzie peen jest gromkich przemwie i ostrych polemik, tym razem wymownie milcza i sucha. Sucha przemwienia Ojca witego wygoszonego w tym samym gmachu w 1999 roku. Wtedy po raz pierwszy w historii Papie odwiedzi parlament narodowy i by to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ta wizyta bya niezwykym wyrnieniem i jednoczenie zobowizaniem dla przedstawicielstwa narodowego. wczeni posowie i senatorowie wysuchali nauki papieskiej zakorzenionej w spoecznym nauczaniu Kocioa. Ta wanie nauka przypomniana zostaa obecnie poprzez odtworzenie pamitnego wystpienia, ktre wysuchane zostao w skupieniu i przejciem. Najbardziej wymownym symbolem tego dnia by pusty fotel papieski stojcy obok Marszaka Sejmu i ozdobiony kwiatami. Biao - czerwona flaga na sali sejmowej przepasana zostaa czarn wstg aoby.

Papie uy sw, ktre czsto pniej powtarzano - "historia uczy, e demokracja bez wartoci atwo przemienia si w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". Trzeba zrozumie do koca t myl. Idzie w niej o to, e niezalenie od sposobu podejmowania decyzji politycznych ("demokracja") winny one odnosi si do ponad politycznego porzdku moralnego ("wartoci"). Jeeli tak si nie dzieje, to spoeczestwo popada pod wadz ideologw narzucajcych swj system mylowy ("totalitaryzm"). Dlatego te Ojciec wity wielokrotnie przypomina historyczny komunizm lub nazizm oraz krytykowa wspczesny liberalizm.

Staralimy si wsuchiwa w sowa Jana Pawa II przez cay jego pontyfikat. Wielkim bogosawiestwem dla parlamentarzystw mojego klubu parlamentarnego bya ubiegoroczna pielgrzymka do Rzymu, podczas ktrej wrczylimy Papieowi zainspirowan przez nas uchwa Sejmu o ustanowieniu Narodowego Dnia ycia. Wraz z caym Placem witego Piotra usyszelimy wtedy jego sowa: "Serdecznie witam moich rodakw. W sposb szczeglny pielgrzymk czonkw "Prawa i Sprawiedliwoci" z rodzinami. Wszystkim, ktrym ley w sercu dobro naszej Ojczyzny, ycz, aby ich mdre rady i solidarne wysiki przyniosy bogosawione owoce".

Teraz znowu jestemy na placu przed bazylik.

Polska delegacja pastwowa na uroczystoci pogrzebowe jest najwiksza spord delegacji wiata. Wszystkie delegacje liczyy po kilka osb, za delegacja polska skada si z dziesiciorga najwyszych urzdnikw pastwowych i ponad dwustu parlamentarzystw. Ta polska obecno winna by znakiem dla wiata wyraajcym szczeglne przywizanie do osoby Papiea i przesania pontyfikatu. Pisz te sowa w przededniu papieskiego pogrzebu i jestem przekonany, e ten dzie napenia Polakw alem i smutkiem, ale take refleksj i nadziej. Trzeba wierzy, e misja Jana Pawa II bdzie trwa i przynosi owoce.

Ojciec wity apelowa w swojej nauce sejmowej o budowanie sprawiedliwego porzdku prawnego opartego na godnoci czowieka. To wezwanie w chwili stanowienia prawa zawsze powinno przywieca posom i senatorom.

» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]